Metoder som funkar

I den här skriften lyfter vi fram lärdomar, erfarenheter och metoder från projektet Vidga normen i praktiken – för dig som ska starta ett liknande arbete i din organisation.

Verktygslåda

Verktygslåda

Verktygslådan är ett enkelt kompendium med instruktioner till övningar och lästips.

Tack alla modiga – tillsammans har vi förflyttat berg!

Av Katarina de Verdier Det är med blandade känslor jag sätter mig för att skriva denna text. Vidga Normen i praktiken som projekt går mot sitt slut och detta är det sista nyhetsbrevet som vi, åtminstone i dagsläget, känner till att vi kommer skicka ut. Vilken resa vi gjort tillsammans! Vi har förflyttat berg, fått […]

Utbildningsfilmer

Ett bra ledarskap bör väl inte göra skillnad på sina medarbetargrupper?

Fem utbildningsfilmer som ökar din kunskap om aktiva åtgärder för att motverka rasism och främja lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen.

Minoritetsstress i praktiken

Minoritetsstress kan orsaka psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Med den här skriften vill vi öka kunskapen för anställda inom HR, chefer och företagshälsovård om hur de praktiskt kan förebygga, stödja och avhjälpa anställda som upplever minoritetsstress.

Död åt luddiga mångfaldsambitioner!

Av Salem Yohannes För någon månad sen sparade jag ner en klockren tweet på telefonen. Det var ett inlägg jag nästan scrollade förbi på Instagram. Så här löd den: Instead of showing me your diversity statement, show me your hiring data, your discrimination claim stats, your salary tables, your retention numbers, diversity policies and your […]

Våga ta första steget med aktiva åtgärder – lärdomar från SVT och Storbritannien

Tänk att tre projektår har gått! Vidga normen har lyckats initiera många samtal om begränsande normer och hudfärgsbaserad diskriminering i arbetslivet i såväl offentlig som privat sektor. Vi har utbildat över tjugo organisationer med sammanlagt över 600 medarbetare och dessutom producerat rapporter, handböcker, nyhetsbrev, poddar och handledningar, för att nämna några aktiviteter. Idag kan vi […]