Metoder som funkar

I den här skriften lyfter vi fram lärdomar, erfarenheter och metoder från projektet Vidga normen i praktiken, som de deltagande organisationerna och utbildarna delat med sig av. Här redovisar vi också de övningar som varit särskilt uppskattade. Vår förhoppning är att underlätta för dig som ska starta ett liknande arbete i din organisation.

Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2021.