Vita privilegier och diskriminering – Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden

Vita privilegier och diskriminering, omslagsbild

Denna rapport visar på hur rasism i arbetslivet sker och vilka olika mekanismer på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå som skapar och vidmakthåller ojämlikhet kopplat till hudfärg. Rapporten är framtagen av institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholm 2021 (Rapport 2021:23).