Vidga normen i praktiken

Vidga normen i praktiken öppnar upp arbetsmarknaden för alla, oavsett hudfärg

Vi är arbetsgivare i Stockholms län som tillsammans verkar för
att synliggöra och motverka arbetsmarknadens strukturella diskriminering
kopplad till hudfärg.

Vår vision är att Stockholm ska bli en attraktiv och inkluderande
region som tillvaratar akademisk kompetens oavsett hudfärg.
Lyckas vi, öppnas arbetsmarknaden för fler grupper utanför normen.

Vill du också arbeta aktivt mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen? Under fliken ”Kunskap” hittar du vårt startpaket, utbildningsfilmer, handböcker och annat material som hjälper dig. Välkommen!

Ett bra ledarskap bör väl inte göra skillnad på sina medarbetargrupper?

Fem utbildningsfilmer som ökar din kunskap om aktiva åtgärder för att motverka rasism och främja lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen.

I den här skriften lyfter vi fram lärdomar, erfarenheter och metoder från projektet Vidga normen i praktiken – för dig som ska starta ett liknande arbete i din organisation.

Lyssna på Vidga normen-podden

"Det gör mig stolt att Vidga normen i praktiken, med stöd från Europeiska socialfonden, främjar en hållbar och dynamisk arbetsmarknad i vår region – där alla, oavsett hudfärg, är inkluderade."