Tack alla modiga – tillsammans har vi förflyttat berg!

Av Katarina de Verdier

Vidga normens projektmedarbetare
Vidga normens projektmedarbetare, från vänster: Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Katarina de Verdier.

Det är med blandade känslor jag sätter mig för att skriva denna text. Vidga Normen i praktiken som projekt går mot sitt slut och detta är det sista nyhetsbrevet som vi, åtminstone i dagsläget, känner till att vi kommer skicka ut.

Vilken resa vi gjort tillsammans! Vi har förflyttat berg, fått nya perspektiv och umgåtts med obekväma men nödvändiga samtal. Vi har börjat få ett språk för denna diskriminering som vi tidigare saknat i Sverige, och som gör att vi nu kan påbörja resan att vidta åtgärder. Åtgärder som behövs för att komma tillrätta med det som så många före oss försökt belysa under lång, men som mötts av tystnad och ifrågasättande.

Tack till alla er modiga pionjärer som vågat och orkat jobba med frågan trots inledande ovana och motstånd. Vi skriver historia! Jag kanske tar i nu, men jag vågar påstå att ni har bidragit till en förändring som kommer att vara 2000-talets motsvarighet till vad Grupp 8 gjorde för jämställdheten. Jag är otroligt stolt över att ha fått vara en del av detta tillsammans med er. Det hade inte gått utan er och våra skarpa utbildare under projektet: Kitimbwa Sabuni, Marie Cham, Salem Yohannes och Yonnas Seyoum.

Jag känner också vemod, och ja, nästan sorg. Snart är detta bakom oss och vi vet inte vad som ligger framför oss. Länsstyrelserna över hela Sverige fick ett regeringsuppdrag sommaren 2020 att motverka rasism i arbetslivet där vi på Länsstyrelsen Stockholm samordnar arbetet och står för expertisen. Uppdraget var efterlängtat och behövligt. Vi vet att det under hösten lagts ett förslag till förlängning av uppdraget med utökad budget. Men eftersom det varit en turbulent tid för regeringen, som nu också ska regera på oppositionens budget, så vet vi i dagsläget inte vad som i realiteten kommer att hända. Vi vet att vi bara påbörjat en lång resa och att en långsiktig fortsättning är nödvändig för att kunna påverka dessa strukturer. Låt oss hoppas att ett klokt beslut fattas om en förlängning!

Men oavsett vad som händer så har vi nu närmare 700 personer som fått ett språk och en ingång till frågan. Lärdomar och insikter som vi bär med oss in i nya organisationer och arbetsmiljöer och sprider vidare som ringar på vattnet. Vi har också tagit fram utbildningsfilmer och handböcker som hjälper arbetsgivare och andra intresserade att på egen hand arbeta med frågan i sin organisation. Här kan ni botanisera vidare: www.vidganormen.se Tillsammans sprider vi ordet!

Tack för denna tid!

Med värme,

Katarina de Verdier
Projektledare Vidga Normen