Hudfärgens betydelse – kunskap och metoder för att skapa ett inkluderande arbetsliv

Ett fullsatt seminarium under MR-dagarna i Göteborg, 7 december 2021, arrangerat av projektet ”Vidga normen i praktiken”. Videon är teckentolkad.

Under seminariet får du träffa:

Sima Nourali och Martin Wolgast, författarna bakom Länsstyrelsens rapport ”Vita privilegier och diskriminering”, om mekanismerna bakom ojämlikhet kopplad till etnicitet och hudfärg, om hur ojämlikhet skapas och vidmakthålls i arbetslivet.

Psykolog Hanna Wallensteen, som berättar om hur rasism påverkar individen genom minoritetsstress.

Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, berättar om projektet ”Vidga normen i praktiken” och hur du kan skapa ett strukturerat arbete med aktiva åtgärder kopplade till hudfärg i din egen organisation.

Moderatorer: Fatema Vanat och Mona Nechma, som skrivit en handbok om vilka lärdomar och erfarenheter de arbetsgivare som deltagit i projektet har gjort. De har också producerat Vidga Normen-podden.