Jämlikhetsdata på arbetsplatsen – med fokus på etnisk tillhörighet

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimi­neringslagen. Genom aktiva åtgärder förebygger arbetsgivaren diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter. Den här skriften ger dig kunskaper om vad lagstift­ningen säger och är en praktisk vägledning i hur du kan använda statistik i arbetet med aktiva åtgärder.

Författare: Yamam Al-Zubaidi, jämlikhets- och diskrimineringssakkunnig med särskild expertis inom jämlikhetsdata. Skriften är utgiven av av Länsstyrelsen Stockholm 2021, inom projektet Vidga Normen i praktiken.