Utbildningsfilmer

Här är fem korta utbildningsfilmer för dig som är arbetsgivare och ska motverka rasism och främja lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig kunskaper om att arbeta med aktiva åtgärder kopplade till hudfärg.

Genomför gärna utbildningen tillsammans med andra och komplettera med ”Verktygslådan” som praktiskt stöd under utbildningen. Därefter kan du ta del av fördjupande handböcker, rapporter och annat material. Du hittar allt material under fliken ”kunskap”.

Filmerna är utgivna av Länsstyrelsen Stockholm 2021.

Ser du inte hudfärg?

Film: Introduktion om färgmedvetenhet

Gå från färgblindhet till färgmedvetenhet. Filmen ger en introduktion till hudfärgens roll och betydelse i arbetslivet.
Längd: 8:27 min.

Hudfärg spelar roll

Film: Hudfärg spelar roll – om språk

Här lär du dig om diskrimineringsgrunden hudfärg och hur den tar sig i uttryck i arbetslivet.
Längd: 11:25 min.

Det som mäts, det blir gjort

Film: Det som mäts, det blir gjort – om kartläggning och uppföljning

Om system för kartläggning och uppföljning. Här fokuserar vi på vikten av ett evidensbaserat, målstyrt arbete kopplat till hudfärg och hur det kan genomföras.
Längd: 7:07 min.

En ”god” stämning kan vara giftig

Film: En ”god” stämning kan vara giftig – om inkluderande kultur

Här beskriver vi hur organisationskulturer skapas och hur de kan riskera att vara mer eller mindre inkluderande med avseende på hudfärg.
Längd: 10:16 min.

Är lika för alla bäst?

Film: Är lika för alla bäst? – ledarskap

Här fokuserar vi på ledarskap och hur arbetet med aktiva åtgärder ska ledas, och om det finns någon skillnad i att leda homogena grupper jämfört med grupper som präglas av olikhet, sett till hudfärg.
Längd: 9:34 min.