Minoritetsstress i praktiken

Omslag - Minoritetsstress i praktiken

Minoritetsstress kopplat till hudfärg är ett område som är ganska outforskat i en svensk kontext, trots att minoritetsstress kan orsaka psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Med den här skriften vill vi öka kunskapen för anställda inom HR, chefer och företagshälsovård om minoritetsstress och hur de praktiskt kan förebygga, stödja och avhjälpa anställda som upplever detta.

Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2021.