Vidga normen-podden

Vidga normen-podden

Vi svenskar är inte så bra på att hantera just hudfärgsbaserad diskriminering. I Vidga normen-podden går vi på djupet och öppnar upp för tankar, frågor och funderingar som utmanar och vidgar normerna kring hudfärg.

Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat, socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper.

Producerad av: Aya Zemzem Mohammed, Fatema Vanat och Mona Nechma, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Finansierad av Europeiska socialfonden.

Avsnitt

Poddavsnitten öppnas i Libsyn. Transkriberingar öppnas som pdf-fil.

1. Det vi inte ser kan vi inte göra något åt

Transkribering av av avsnitt 1

Vi svenskar varken ser eller pratar om hudfärg. Även om vi gärna ser på oss själva som jämlika visar statistiken något annat: att hudfärg påverkar individens möjligheter på svensk arbetsmarknad. I poddens premiäravsnitt möter vi Katarina de Verdier, projektledare för Vidga normen.

2. Vilken betydelse har språket i arbetet mot diskriminering?

Transkribering av avsnitt 2

Vi pratar vi om att sätta ord på vår verklighet för att kunna skapa förändring. Vi pratar också om varför färgblindhet är problematiskt i arbetet mot diskriminering kopplat till hudfärg. Gäster: Marie Cham, utbildare i Vidga normen i praktiken på Länsstyrelsen Stockholm och Mats Landqvist, språkforskare vid Södertörns Högskola.

3. Varför är det viktigt att mäta ojämlikhet?

Transkribering av avsnitt 3

I det här avsnittet djupdyker vi i ämnet system för mätning tillsammans med vår gäst Nick Jones konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun. Vad betyder det att mäta? Och hur kan vi jobba med jämlikhet om vi inte har någon kunskap om hur nuläget faktiskt ser ut?

4. Konsekvenser av vithet på arbetsmarknaden

Transkribering av avsnitt 4

Vad innebär svensk vithet och hur påverkar den arbetsmarknaden? Gäst: Tobias Hübinette, forskare i kritiska rasstudier vid Karlstad universitet.

5. Inkluderande arbetsmiljö

Transkribering av avsnitt 5

Hur bygger man en inkluderande arbetsmiljö och gruppidentitet på en arbetsplats? Hur fungerar mikroaggressioner och varför uppstår de? Gäst: Yonnas Seyoum, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, och Malin Svensson, samhällsvetare.

6. Vilken roll spelar fackförbunden i skapandet av ett jämlikt arbetsliv?

Transkribering av avsnitt 6

Fackförbunden har haft en avgörande roll i utvecklingen av arbetsrätten – många skulle även säga att de haft en betydande roll för demokratins utveckling. Vilken roll spelar fackförbunden i dag, i arbetet för ett jämlikt arbetsliv? Gäster: Anna Troberg, förbundsordförande på DIK, facket för kultur, reklam och kommunikation, och Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm

7. Antirasistiskt ledarskap

Transkribering av avsnitt 7

Vad spelar ledarskap och organisationsstruktur för roll i frågor kopplade till hudfärg? Det pratar vi om i detta avsnitt av Vidga Normen Podden tillsammans med Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

8. Utmaningar och lärdomar

Transkribering av avsnitt 8

Vilka utmaningar och lärdomar har de organisationer gjort som deltagit i Vidga Normen i praktiken? Gäster: Susanna Berg från TietoEVRY och Jesper Isaksson från Roslagsskolan.

9. Hudfärgens betydelse i kriser

Transkribering av avsnitt 9

I detta avsnitt samtalar programledarna med Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, om hudfärgens betydelse i kriser som Corona-pandemin. Avsnittet spelades in i april 2020, strax efter att pandemin startat, och publiceras nu inför det återhämtningsarbete som påbörjas.

10. Summering, reflektion och framtidsspaning

Transkribering av avsnitt 10

Summering och reflektion kring hur samtalet förändrats under projektets gång och en spaning in i framtiden. Gäster: Kitimbwa Sabuni och Katarina de Verdier i rollen som utbildare respektive projektledare inom projektet Vidga Normen i praktiken på Länsstyrelsen Stockholm.