”Vidga normen är en del av en större förändring i samhället”

Porträtt Pedro Fuentes

Möt Pedro Fuentes, verksamhetsutvecklare på Mentor.


Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. ”Vi behöver medarbetare med olika erfarenheter och hudfärg som kan förstå och möta ungas behov”, säger Mentors verksamhetsutvecklare Pedro Fuentes.

Mentor är en av de organisationer som deltar i Vidga normens utbildning för arbetsgivare. Och Pedro Fuentes är glad att frågan om diskriminering utifrån hudfärg börjar ta alltmer plats i samhället.

– Det är såklart positivt, men väcker samtidigt frustration över hur osynlig frågan varit under min egen uppväxt och hur det har påverkat mig, säger han.

”Vi behöver medarbetare med olika erfarenheter och hudfärg”

På Mentor jobbar man mycket med att lyfta fram förebilder för unga. Enligt Pedro är det viktigt för organisationens utveckling att dessa förebilder är representativa och speglar den mångfald som finns i samhället

– Vi behöver medarbetare med olika erfarenheter och hudfärg som kan förstå och möta ungas behov. Att vi deltar i Vidga normens utbildning skapar en större förståelse i hela organisationen för den utvecklingen, säger han.

– Genom utbildningen har vi redan börjat göra saker annorlunda. Det har blivit mer självklart att alltid ha med diskriminering utifrån hudfärg i utformningen i allt vi gör, och vi säkerställer representationen i ännu högre grad än tidigare.

”Har man väl lyft på locket …”

Att alla kollegor är med i utbildningen tycker Pedro har varit särskilt bra. Han menar att det behövs diskussion och dialog på alla nivåer om hudfärgsbaserad diskriminering.

– Det kan inte bara vara de som redan är intresserade av frågan som diskuterar. Om fler förstår att det är viktigt skapas en gemensam grund. Har man inte kunskapen blir det lätt att man undviker att röra vid ämnet istället, säger Pedro.

På Mentor pågår utbildningen för fullt, därför är frågan om hudfärg och diskriminering aktuell just nu. Det bästa sättet att hålla det vid liv, även efter utbildningen, tror Pedro är att göra frågan till en självklar del i redan befintliga aktiviteter som rekrytering, feedback mellan medarbetare och medarbetarenkäter.

– Har man väl lyft på locket och fått igång diskussionerna under utbildningen så är jag övertygad att dessa kommer fortgå även i framtiden, säger Pedro.