”Lägg ansvaret där ansvaret ska vara”

Porträtt av Isatou Svenungsson

Möt Isatou Svenungsson, jämlikhetskonsult som skriver om minoritetsstress.


Begreppet minoritetsstress beskriver den stress som människor kan uppleva om de tillhör en marginaliserad grupp, som inte inkluderas i den rådande normen. Jämlikhetskonsult Isatou Svenungsson ger några praktiska råd till den som upplever minoritetsstress till följd av rasism.

Isatou Svenungsson är just i full gång med att, tillsammans med psykologen Hanna Wallensteen, skriva Vidga normens kommande handbok om minoritetsstress som en konsekvens av rasism. Till vardags arbetar Isatou som jämlikhetskonsult på Make Equal och är också medgrundare till Göteborgsbaserade Afroinstitutionen och Layers of Creativity.

”Minoritetsstress lägger sig ovanpå all annan stress”

– Minoritetsstress lägger sig ovanpå all annan stress en kan tänkas ha – som en oro för att bli ojämlikt bemött inom vården, över att bli bortvald när en söker jobb eller som ett obehag över att någon i fikarummet kan fälla en nedvärderande kommentar, säger Isatou Svenungsson.

Isatou förklarar att den som upplever minoritetsstress kan reagera på olika sätt. Vissa börjar se de negativa föreställningarna om sig själv som sanna vilket kan leda till självförakt. Andra vanliga reaktioner är att försöka förändra och begränsa sig själv för att passa in i normen eller bli hypervaksam på rasism.

–  Minoritetsstress är ingen diagnos eller sjukdom, men eftersom den är ihållande kan den leda till diagnoser som ångest, depression eller hjärt- och kärlsjukdomar, säger Isatou.

”Vad gör en när chefen drar ett rassigt skämt?”

På en arbetsplats kan en medarbetares fulla potential gå förlorad på grund av minoritetsstress, därför att personen måste lägga mycket energi på att hantera situationer med sina kollegor.

– Vad gör en när chefen drar ett rassigt skämt eller när kollegan tar i ens hår med kladdiga händer? Lägg ansvaret på arbetsgivaren. Det skall inte behöva ligga på den enda icke-vita kollegan att driva arbetsplatsens antirasistiska arbete, säger Isatou.

Hon menar att det främsta stödet som en arbetsgivare kan ge är att minska risken att någon blir triggad av kränkande kommentarer och handlingar på jobbet. Arbetsgivare kan också erbjuda samtalsstöd och se till att företagsvården har kunskap kring minoritetsstress och rasism.

”Hitta balans i hur du tar kampen”

Isatous praktiska råd till dig som upplever minoritetsstress:

  • Först och främst, fira dig själv. Du är fantastisk! Du har många som backar dig, vare sig du känner oss än eller inte.
  • Kom ihåg att lägga ansvaret där ansvaret ska vara. Hitta balans i hur du tar kampen.
  • Utforska sätt att skapa positiva associationer till dina olika identitetsmarkörer. I en värld där traditionell media, historia och nyheter sprider en ensidig bild av exempelvis svarthet – sök upp andra. Det är så vi kan börja läka från internaliseringar av rasism.
  • Bredda ditt intag av konst, kultur och sammanhang skapade för och av bruna, svarta och icke-vita personer. Mitt råd är att vara med syskon, personer som du kan identifiera dig med, och som backar dig både i det tuffa och det roliga. Jag vet att detta inte alltid är så lätt beroende på ens sociala möjligheter, så mitt extratips är grupper online, samtalsforum där du kan dela med dig eller lyssna in, på ditt sätt.
  • Det viktigaste rådet: Genom att vara alla delar av dig själv, så ger du också plats för någon annan att vara det. Vi hejar på dig och vi ser dig!