”Arbetsgivare har inte råd att fortsätta stänga ute kompetens”

Porträtt av Malin Fröjmark

Möt Malin Fröjmark, förhandlande ombudsman på Akademikerförbundet SSR.


Arbetsmarknadens kunskap om hudfärgsbaserad diskriminering har varit låg under många år. Men enligt Malin Fröjmark håller det på att förändras: ”Arbetet mot rasism på arbetsmarknaden ligger i startgroparna”.

Malin Fröjmarks, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, arbetar strategiskt med frågor som rör likabehandling. Nu hoppas hon att den nya skriften ”Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats”, som förbundet tagit fram i samarbete med Vidga normen i praktiken, ska bli ett konkret verktyg för lokala förtroendevalda att påverka arbetsgivare att arbeta mot rasism.

”Upplevelser av rasism på arbetsmarknaden har inte tagits på allvar”

Malin Fröjmark menar att upplevelser av diskriminering och rasism på arbetsmarknaden inte har tagits på tillräckligt stort allvar under många år, men att allt fler fackförbund och arbetsgivare nu börjar se och erkänna de problem som finns med en segregerad arbetsmarknad.

– Det kan handla om individer vars kompetens inte tas tillvara, eller att arbetsgivare inte rekryterar rätt därför att rasism och fördomar gör att de inte ser den kompetens som finns tillgänglig, säger Malin Fröjmark.

”Likabehandling är en facklig fråga”

Att arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsmarknaden är en del av fackföreningarnas arbete ser Malin Fröjmark som en självklarhet.

–  Det handlar om lika villkor i arbetslivet – att alla ska ha rätt till en bra arbetsmiljö. Och där ingår ju också möjligheter att söka och få arbete utifrån sin kompetens, oavsett hudfärg, säger hon.

– Arbetsgivare har inte längre råd att stänga ute kompetens på grund av diskriminering. Det kommer att leda till ett mer aktivt arbete från deras sida.

”Frågorna utvecklas hela tiden”

Malin Fröjmark påpekar att många arbetsgivare tycker att det är svårt att veta hur de ska arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering i allmänhet, och i synnerhet mot rasism och hudfärgsbaserad diskriminering.

– Även vi fackförbund har en lång väg att gå för att kunna driva arbetet mot rasism, och för en arbetsmarknad utan diskriminering. Men frågorna utvecklas hela tiden och jag ser att fler fackförbund kommer att arbeta bredare och mer kompetent med frågorna i framtiden, säger Malin Fröjmark.

Skriften ”Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats” är framtagen av Akademikerförbundet SSR tillsammans med projektet Vidga normen i praktiken.