Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats

Omslag Hudfärgens betydelse – på din arbetsplats

Den här skriften ger arbetsgivare, facklig representant eller arbetstagare vägledning i arbetet mot hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen. Den berättar om problemets natur och omfattning på arbetsmarknaden. Du får stöd i hur du tar samtalet om hudfärgsbaserad diskriminering på arbetsplatsen och kan läsa om vad vi alla har att vinna på ökad jämlikhet kopplat till hudfärg.

Skriften är utgiven av av Länsstyrelsen Stockholm och projektet Vidga Normen i praktiken 2021 och framtagen i samarbete med det socialfondsfinansierade projektet Universell utformning av arbetsplatser och projektägaren Akademikerförbundet SSR.