Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Omslag rapporten "Antisvart rasism och  diskrimiinering på arbetsmarknaden"

Rapporten från Länsstyrelsen Stockholm visar hur strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör en omfattande del av befolkningen i dag. Tydliga kopplingar kan ses mellan inkomst och hudfärg, oavsett utbildning.

Rapporten kan vara ett konstruktivt underlag för aktiva åtgärder mot diskriminerande strukturer.

Framtagen av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet och utgiven av Länsstyrelsen Stockholm.
Publiceringsår: 2018